Taks hesabı nasıl yapılır? [2021 güncel]

TAKS hesabını ve nasıl yapıldığını mantığını bu içeriğimizde sizler için paylaşmaya çalıştık.

M.ERÇELEBİ
M.ERÇELEBİ

Yapının ne kadar oturum alanı olacağını, diğer bir deyişle taban alanını TAKS hesabı nasıl yapılır yazımızda sizler için paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle TAKS tanımından başlayalım. Taban Alanı Kat Sayısı kısaltması olarak kullanılır.

Mevzuattaki tanımıyla da;

Tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerinde etrafı açık bırakılarak kolonlar üzerinde inşa edilen yapılarda taban alanı, zemine oturan en dış çeperlerdeki kolonların dış yüzeylerinin en kısa doğru parçalarıyla birleştirilmesiyle belirlenen alandır.

Aslında binanın oturduğu alanın sınırlandırılması esasına dayanan bu tanım, boşlukların düştükten sonraki halidir de diyebiliriz.

TAKS hesabıyla alakalı en fazla karıştırılan, merak edilen ve sorulan soruları aşağıdaki gibi toparlayabiliriz;

 • Asansörler taksa girer mi?
 • Merdiven taksa girer mi?
 • balkon taksa girer mi?
 • bina girişi taksa girer mi?
 • bodrum kat taksa girer mi?
 • kapıcı dairesi taksa girer mi?
 • yangın merdiveni taksa girer mi?
 • güvenlik holü taksa girer mi?
 • rüzgarlık taksa girer mi?

vs vs..  işte bu merak edilen tüm sorulara sizler için yanıt vermeye çalışacağım.

Yeni mezun mimarlar kendini nasıl geliştirebilir ?
Bu yazımda sizler için yeni mezun bir mimarın kendini nasıl geliştirebileceği hakkında özet bilgiler paylaşmaya çalıştım.

TAKS verilmemiş ise nasıl hesap yapılır?

İmar durum belgesinde her zaman taks verilmeyebilir. Bu bir plan kararı olabileceği gibi yönetmelikteki tamamlayıcı unsurlarla da göz ardı edilebiliyor. Böyle durumlarda bakacağınız başlıca iki şey vardır.

 1. Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40’ı geçemez.
 2. Çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.

Yangın merdiveni ve TAKS hesabı konusuna da değinelim..

Binanın tek merdiveni olduğunu varsayalım. Bu durumda Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince bu normal merdiven aynı zamanda yapının yangın merdiveni olarak da kullanılıyor. O halde bu merdiveni taks'tan düşebilir miyiz? Diye bir soru oluşuyor kafalarda.

Ancak esas itibariyle Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, normal merdiven haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi ile yangın güvenlik holleri TAKS'a girmez denildiğinden bu tanımdan yola çıkarak normal merdiveni eğer yapının tek merdiveni ise TAKS'a dahil etmemiz gerektiğini anlıyoruz.

Taks hesabı nasıl yapılır sorusuna yanıt olabilecek diğer hususlar..

Süreklilik arzeden yani temele kadar inen Asgari ölçülerdeki; asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar da TAKS hesabına dahil edilmemelidir.

Peki zemin katta balkon varsa bu durumda taks hesabı nasıl olmalıdır?

Balkon tanımına baktığımızda oda veya mutfak hacminin döşemesinin bir uzantısı olarak kapalı veya açık olarak yapılabilen çıkmalar olarak tanımlandığını göreceksiniz. Şakuli yükseklik olarak döşeme altından tabii veya tesviye edilmiş zemine olan mesafesi 2.40'ın altında olan balkonlar da pek tabii TAKS'a dahil edilmelidir. Bu noktada zemin teraslarının taks'a dahil olup olmadığını da merak edebilirsiniz. Zemin teraslarının da bağımsız bölüm brüt alanının %10 kadarının taks hesabından düştüğünü de söyleyelim o halde.

ÖZETLEYELİM..

Yapıdaki boşlukları taks hesabına dahil etmiyoruz. Bu boşlukların asgari ölçüleri kadarı takstan düşmektedir. Asgari ölçüleri nereden bileceğiz? Bu çeşitli yönetmeliklerle sınırlandırılan hesaplanan boşluklar olarak da değerlendirilebilmektedir.

Mevzuatlar mimariyi sınırlandırıyor , daraltıyor veya kısıtlıyor gibi düşünmektense makro ölçekte bakıldığında bir düzen, nizam intizam ve standartizasyon getirdiğini tüm bu koşullarla değerlendirildiğinde de şehircilik literatürü için koruma amacı güttüğünü düşünmeliyiz.

Eğer mevzuatlar, imar yönetmeliği ve TAKS hesabı da dahil olmak üzere yönetmeliklere göre proje geliştirme, tasarım yapma konularında halen sorularınız varsa aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Tüm bunlar ve daha fazlasını video derslerle anlattığım Mimari Projeler Nasıl Tasarlanır adlı Udemy kursumu satın alabilirsiniz.

Mimari projeler nasıl tasarlanır?
Tüm aşamalarıyla sıfırdan mimari proje çizimini öğreneceksiniz. Ruhsat ve proje süreçleri hakkında herşey bu eğitimde..

Şimdilik bu kadar.. İlerleyen günlerde benzer teknik paylaşımlara devam edeceğim.

Mimari